За Алхена

Приказна

Мојата приказна

Астрологијата,азбука на планетите,јазик на универзумот Пред многу години како дете,кога слушав приказни од постарите за звездата Деница за млечниот пат и големата и мала мечка си мислев дека сето тоа навистина е на небото и господ бог со невидливи конци ги држи и движи по небесниот свод. Како растев почнав да истражувам што навистина се случува со нив и дали навистина постојат.Мојата детска љубопитност ме воведе во светот на астрологијата. Звездите и созвездијата,нивните граници низ универзумот. Секоја планета има свое значење,симболика и позитивна или негативна енергија. Универзумот е составен од голема енергија и земјата и се што е живо на неа ја прима таа енергија.Влијаат на психолошко, објективно и субјективно ниво на личноста на лугето. Личните планети го штитат или му наштетуваат на самиот човек,се во зависност од неговата лична натална карта,која е замрзната слика на небото во време на неговото рагање. Со неговиот прв здив му се доделува негова универзумска лична карта. Симболично значенје на наталната карта.Исто како што во овој живот секој има своја лична карта и ја употребува во општеството и ЕДБР со кој е регистриран во системот, така и со неговото рагање универзумот со својата карта дава лична карта а со степените на вашата НК го дава ЕДБР. Така тој е прпознатлив во универзумот.Планетите и знаците ги движат случувањата,а степените и аспектите ги одредуваат дејствата и областа на случувањата каде и како ке делуваат . Така вашата НК станува вшс личен печат,лична судбина на вашиот живот.

За астрологијата

Што всушност работиме

R

Анализа на натална карта

R

Взаемен (Синастрија) Хороскоп

R

Кармички Хороскоп

R

Елекционен Хороскоп

R

Хороарен Хороскоп

R

Детска астрологија

R

Соларен (годишен) хороскоп

R

Енергетски Баланс на чакра

R

Механика на Универзумот

R

Релокациски Хороскоп

R

Астрокартографија

R

Астро Локал Спејс

R

Астролошка Едукација

R

Енергетска Астрологија Едукација

Услуги

Примарни услуги

 Енергијата на универзумот е преплетена во нашето секојдневие и секоја жива материја која расте и нематеријални нешта вибрираат со своја за нив индивидуална енергија. Планетите се тие кој својата симболика ја пружаат на се околу нас и во нас. Изучувајки ја Астрологијата како стара наука се пронајдов себеси и се што се случува околу мене,па со желба да тоа го пренесам и на другите настана и Астролошка Едукација Алхена како страна и мое прво дело кое заедено ке растеме и ке се развиваме. Студирајки Астрологија на Институтот за Астролошки Истражувања Јоханес Кеплер се пронајдов себеси. За тие 4 години сфатив работи кој предходно не сум ни помислувала ниту пак сум знаела дека се толку тесно поврзани. Мене ми отвори нов видик и простор во мојот универзум да се е составено од тројство и се прво се случува во нас а подоцна се пресликува околу нас како конкретни ситуации и на крај како личности.Секоја личност има свој идентитет и е представена на некој начин а јас своето знаење имам желба и потреба да го пренесам како функционира универзумот, максимално ке работам и ке го пренесам јазикот на Универзумот.

Balance Mind

Анализа на натална карта

Секоја закажана консултација трае 60 мин и 30 мин за ваши прашања. Консултаијата е онлине и на самиот почеток на консултацијата вие анализата ја добивате на е-маил и додека ние разговарме вие ја имате анализата пред вас. За остварена консултација потребно е на трансакциска сметка која ја добивате во разговор со астрологот да ја уплатите сумата и закажете термин.Почитувањето на времето на клиентот и на астрологот е важно. После закажана консултација со ваша уплата на трансакциска сметка закажувате термин кој е потребно да се почитува времето како на клиентот так и на астрологот.Цената за анализа на Натална Карта е 2600 ден.

Orb Study

Синастрија

Податоците од двајцата партнери и закажана консултација која трае 90 мин и 30 мин за ваши прашања. Консултацијата се одвива онлине и на почетокот на консултацијата анализата ја добивате на е-маил. Анализата за Синастрија е 4000 ден и одкако ке закажете консултација потребно е на трансакциска сметка која ја добивате во разговор со астрологот да ја уплатите сумата и закажете термин.Почитувањето на времето на клиентот и на астрологот е важно.

Divine Power

Идеален партнер

Лични податоци и не се потребни податоци на партнерот. Консултацијата трае 60мин и 20 мин за ваши прашања. Консултацијата се одвива онлине и на почетокот на консултацијата анализата ја добивате на е-маил. Цената е 2000 ден и после закажаната консултација на трансакциска сметка ја уплакате сумата и закажувате термин.Потребно е да се почитува времето на клиентот и на астрологот.

Horoscope Power

Елекциона астрологија

Консултацијата трае 60 мин и 20 мин за ваши прашања. Консултацијата се одвива онлине и на почетокот на консултацијата анализата ја добивате на е-маил. Цената е 3000 ден и после закажаната консултација на трансакциска сметка ја уплакате сумата и закажувате термин. Потребно е да се почитува времето на клиентот и на астрологот.

Horoscope Power

Детска астрологија

Консултацијата трае 90 мин и 20 мин за ваши прашања. Потребно е лични податоци и за родителот и за детето. Анализата е 4000 ден и одкако ке закажете консултација потребно е на трансакциска сметка која ја добивате во разговор со астрологот да ја уплатите сумата и закажете термин. Почитувањето на времето на клиентот и на астрологот е важно.

Хорарна астрологија

Консултацијата трае 30 мин и 10 мин за ваши прашања. Не се потренби никакви лични податоци,освен јасно и конкретно прашање. Консултацијата се одвива онлине и на почетокот на консултацијата анализата ја добивате на е-маил. Цената е 1000 ден и после закажаната консултација на трансакциска сметка ја уплакате сумата и закажувате термин. Потребно е да се почитува времето на клиентот и на астрологот.

Соларен (годишен) хороскоп

Консултацијата трае 40 мин и 20 мин за ваши прашања. Консултацијата се одвива онлајн и анализата ја добивате на е-маил,додека ние рзговараме анализата ја имате пред вас. Цената е 1800 ден и после закажаната консултација на трансакциска сметка ја уплакате сумата и закажувате термин. Потребно е да се почитува времето на клиентот и на астрологот.