Натална Астрологија 1 година

Едукацијата за Натална Астрологија обфаќа 5 модули и 38 предавања кој се изучуваат:

1. Основи во Астрологијата (10 предавања)
2. Кодови во Астрологијата (10 предавања)
3. Животни Потенцијали (8 предавања)
4. Астро-Медицина (6 предавања)
5. Код за Астролог ( 4 предавања)
Вежби 9 часа

Семинари:
-Психолошка Астрологија
-Астролошка Етика

Во процесот на себезапознавање доаѓаме до точка кога бараме нешто повеќе од обични информации, кога универзумот преку ѕвездено писмо ни ги отвора портите кон симболите и допирот со сопственото автентично јас.

ШТО ЌЕ ДОБИЕШ СО ЕДУКАЦИЈАТА:

-Пронаоѓање на сопствените вредности
-Отворање на нов видик на светот
-Космичка свест
-Поврзување со својата автентична природа – ново руво на својата личност

Секое предавање има пишан материјал и на секој модул се полага испит кој заедно со домашните задачи од секоја лекција добивате оцена и завршена1 година Натална Астрологија.

Сертификат за Астролог Истражувач