Еклипсите се портали кој не отвараат кон удобни и убави нешта,но може и да ни носат неудобни ситуации кој ги носиме како кармички записи.
Дали си спремен да инвестираш во своето време,својот живот
-ако одговорот е да тогаш оваа работилница е за тебе
-ШТО КЕ ДОБИЕШ ?
-свесно и самостојно делување на ситуациите и нештата околу тебе
-промена на својот енергетски код кој несвесно го живееш
-промена на начинот на погледот на околината и нејзиното делување.