Натална Астрологија ни кажува ШТО носи мапата на животот

💖Предиктивни Техники ни кажуваат КОГА ке се случи она што е запишано во Наталната Карта

💞Придружи се на звезденото јато и влезете во кодираниот временски простор

📝Со ран упис до 5 Мај следува 10% намаление на цената

Започнуваме на 12 Септември од 19 часот

♐☯♊пријави се во порака,вибер,е-маил

▶[email protected]