Промена на односот на финансиите и материјалните работи.Вредноста на недвижностите и нештата во секојдневието кој не опкружуваат ке добијат друга смисла.Опкружени сме со материјални вредности и опипливи задоволства кој на еден начин ни даваат задоволство и утеха како задоволена потреба.Но се што во даден период ни изгледало како доволно и ги задоволувало нашите секојдневни потреби ке добие друг облик на потреба.

Последна лунација пред Соларната Еклипса која ке донесе многу промени во животот на секој поединец на светско ниво,ни порачува да се свртиме кон своите цели и својата структира и правда која на свој начин ја доживуваме.Изгледот и вредноста на правдата ке добие друг облик,вредностите кој ги доживуваме за себе ке добијат друг облик,материјалните ресурси ке се поинакви.Фамилијарните вредности ке се на удар и ке доживеат пресвртница со што со други очи и потреби ке ги гледаме своите блиски.

Вага е знак на правда,на партнерски односи,брачни односи и овде Сатурн е јак а Венера е во седиште.Но на мапата за лунацијата Венера се наога во блиска коњункција со Меркур ретро и близу својот степен каде го доживува најголемиот пад во зодијакот.Ни порачува да своето задоволство и удобност го сведеме на промена и процена на други начини на материјалните вредности.Односите ке се најважната ставка во периодот кој треба да ги доведеме во баланс,а најповеке во себе да ги споиме спротивностите и умееме да во секојдневието не делуваме турбулентно и фрустрирано(бидејки еклипсата која следува ке делува јако)припреми за промени кој го менуваат светот на ниво на материјални вредности е потребно да учиме секој на себе.

Кога секој поединец би ги разбрал и средил своите спротивности без да наога проблем во другиот спроти него полесно и во секоја смисла во секојдневието полесно ке го помине периодот кој Соларната Еклипса ни го носи следните 6 месеци.

ОД НАС ЗАВИСИ СЕ дали материјалните вредности ке не однесат во грч и фрустрација или фамилијарните вредности и праведен однос кој ке го негуваме и со удобност делуваме со секој спроти нас.