Секоја планета во Сончевиот Систем е представена во некој дел од некое созвездие,во некој знак.Секоја планета има свој знак и свој степен каде се чувствува удобно,егзалтирано или неудобно и во пад.

Врз основа на нивната поставеност во нашата Натална Карта можеме да процениме што сме добиле со нашето рагање. Нашиот прв здив.

Секој во својата Натална Карта има барем една супер планета што го/ја поддржува и му/и помага,и доколку ја исполниме нејзината симболика и потреба ние го добиваме најдобриот дел од неа и животот го сихронизираме во склад со природните закони.

Планетите со нивната поставка во зодијакот кријат запишани КОДОВИ кој ни опишуваат како и на кој начин:
– да го подобриме нашиот љубовен живот
– да го заштитиме нашето здравје
– нашиот однос со брачниот партнер
– како до подобри финансии и  дали сме склони да ризикуваме и инвестираме,каде и кога
– нашето генетско потекло и фамилија
– која е нашата професија која ке не одведе до сигурен успех
– живот во странство

И сите делови од нашиот живот кој ние ги доживуваме во секојдневието од свој агол,секој во свој универзум

НА 8 ДЕКЕМВРИ започнува

КУРС КОДОВИ ВО АСТРОЛОГИЈАТА
Доколку си заинтересиран и имаш основно знаење влези во својата ПАНДОРИНА КУТИЈА
– Ке ти отвори нови видици ии предизвици
ОТКЛУЧИ ГИ КОДОВИТЕ ОД СВОЈАТА НАТАЛНА КАРТА