Дали правилно ја насочувате и нејзиното кружење е правилно?

💖Дали знаевте дека во нашето тело е целата наша исцелителска моќ и нашиот најголем капитал со кој секогаш можеме да работиме и да се потпреме се наога на нашите дланки.

▶Јупитер на 19 Мај влегува во Бик.Јупитер во еден зодијачки знак престојува 1 година.Значи последен пат се наогал во Бик пред 12 години односно во 2011 година.Во Бик,Јупитер ке престојува од 19 Мај 2023 година до 26 Мај 2024 година.Година на промени,едукација,просперитет,срека,успех,но и материјализирање на нештата кој свесно и самостојно со намера ке ги пренасочиме кон повисоки цели и изобилство кое секој на различен начин го доживува и може да се дуплира.

▶Бик представува вредносен систем,материјализација,стабилност,сигурност и удобност и заедно со Јупитер ке донесат дуплирање на се што свесно и со намера го насочиме преку насочување на нашата енергија.Мали тајни но големи бенефити кој енергијата која ја носиме во себе ја насочиме во позитивнна цел,енергетски вежби кој повеке од 30 години во САД се истражувани и докажано работат.

♉Во комбинација со Астрологијата и Енергијата на Универзумот ке создадеме сопствено изобилство и материјализација на вашите вредности кој се преоритет.

✨Ке ги активираме енергетските центри,или чакри,нервни завршетоци или меридијански точки кој се на одредени делови од телото и со помош на насочување преку вежби,фрекфенција и дишење се будат и делуват во вистински правец за нас,за се околу нас.

Секој енергетски центар и секоја меридијанска точка представува одредена област од животот.

Насочувајки се на изобилство,просперитет,успех,срека,финансии и материјализација ке ја разбудиме енергијата на изобилство и материјализација.

И најважното;

♐Јупитер е владар на 9 поле.Бројот 9 е целина и збир на сите броеви

💖Како и во секоја област во се енергијата мора да кружи така и овде ке направиме енергетско кружење со бројот 9 кој во астрологијата представува цел,намера,свест и изобилство.

♉Седум работилници кој секоја ке буди дел од вас,секоја работилница ке ве носи на поинакви размислувања,повиско ниво и активирање на делови во кој енергијата на финансии и материјализација е блокирана или не кружи рамномерно.Константно и со пораст е вистинско кружење на енергијата на финансии и материјализација.

♊Една работилница чини симболично 900 ден кои пак 7 работилници даваат збир од 6300 ден кој пак пренесени на еден број дават пак целина и број 9.

Пријаваување во порака

Започнуваме на 17 Maj 20h

Виртуелна прегратка и ве очекувам на заедничко будење и активирање на изобилство💞🙏💖